Contact us now. 38631258571

Private Terms

Private Terms

Respect for the privacy of individuals, including the protection of personal data of individuals, is of paramount importance to Paragliding Bovec ("the Company").

The Company is committed to protecting personal data and ensuring its security and confidentiality. We invite you to read the information about the processing of your personal data.

This Privacy Policy is intended to inform individuals about the processing of personal data by the Company, which includes personal data about individuals who have visited the website and who fill in the online contact form (hereinafter: the customer). This statement informs customers about the purposes of the processing of personal data, the legal basis, the controller and users of the personal data, the types of personal data processed, the retention periods and the rights of individuals, as well as any other necessary information.

1. Information about the company
Jože Biro,

Mala vas 37,

5230 Bovec, Slovenia
Website: www.paraglidingbovec.com
E-mail: info@paraglidingbovec.com
Telephone: 0038631258571.

Data Controller and Data Protection Officer The company is the controller of the personal data of its customers. Data Protection Officer:

Jože Biro, Mala vas 37, 5230 Bovec, Slovenia
E-mail pošta:info@paraglidingbovec.com
phone: 0038631258571.

Collection and use of personal data We collect and process your data in accordance with the regulations governing the protection of personal data. The company collects your personal data when:

- you write to us via the contact form on the website or ask the company for information,

-use the company's website.

3.1. Contact form on the website What: When you submit your data, the company processes your name and surname, email address and any other personal data you enter in the online form in addition to your IP number.Why: The company processes personal data solely for the purposes of providing feedback via email or for entering into a business relationship.

3.2.
Whenever you visit the company's website, the log files of the web server are automatically stored on the web server (e.g. IP number - a number that identifies a particular computer or other device on the Internet). The way the World Wide Web works is that the web server hosting the website logs certain information about the visit to the website, such as the IP number, browser version, time of visit and so on. The company does not process the data collected in this way separately and does not link it to other data. What are web cookies? Cookies are small text files that are stored on your computer or mobile device by the websites you visit. Cookies have different functions. Cookies help a website to remember your preferences, such as language, font size and other settings you have set on your computer to view our website, so that you don't have to set them again each time you visit. This way, the websites can remember your preferences, the fact that you have already voted in the website's poll, or simply the fact that you are already logged in to the website. Some cookies are essential for the website to function, some are designed to improve the user experience (e.g. storing the user's preferences), and some are used to track visits to the website, which helps the website operator to continuously improve the website and the user's experience of it. Some cookies also allow users to do the latter across multiple websites. Managing cookies Most web browsers automatically accept cookies. You can change the way your web browser works by changing the settings so that your computer refuses cookies or so that you receive a warning before a cookie is stored. You can also prevent your browser from setting cookies altogether for all websites you visit. You can delete cookies that are already stored on your computer. Which cookies do we use? Our website is hosted on the server infrastructure of a contract processor based in Slovenia. Session cookie Also called a transient cookie, a cookie that is deleted when the user closes the web browser. A session cookie is stored in temporary memory and is not retained after the browser is closed. Session cookies do not collect information from the user's computer. They will usually store information in the form of a session identifier that does not personally identify the user. System cookie This cookie is used to record important logical information for the smooth running of the website and for logging into the website.

4. A személyes adatok felhasználói
A vállalat alkalmazottai.

5. A személyes adatokhoz való hozzáférés átadása
A Társaság nem ad át személyes adatokat harmadik félnek, és nem teszi lehetővé harmadik fél számára, hogy az egyén kifejezett hozzájárulása nélkül hozzáférjen egy személy személyes adataihoz. A vállalat csak akkor adhat ki személyes adatokat, ha erre felhatalmazott kormányzati hatóság kötelezi, vagy ha ilyen kötelezettséget jogszabály ír elő.

6. A személyes adatok megőrzésének időtartama
A különböző adattípusok esetében a fentiekben meghatározottak szerint.

7. A személyes adatokhoz való hozzáféréshez, a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy feldolgozásának korlátozásához, a feldolgozás elleni tiltakozáshoz és a személyes adatok hordozhatóságához való jog megléte.
A társaság által kezelt személyes adatok érintettjének joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve a rá vonatkozó adatkezelés korlátozásához, a feldolgozás elleni tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való joghoz. Az egyén kérelmét az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban kell kezelni.

8. az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve a profilalkotást is
Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

9. a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
A személyes adatok védelmével kapcsolatos valamennyi jogát az érintett az adatvédelmi tisztviselőnél gyakorolhatja. Az érintett bármikor panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az adatvédelmi tisztviselő (2. pont) e-mail címén, amelyet igyekszünk a lehető leghamarabb és az általános adatvédelmi rendelet 1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L119/2016, 2016.5.4.) adatvédelmi tisztviselő (a továbbiakban: "adatvédelmi tisztviselő") rendelkezéseivel összhangban megoldani, aki felelős az egyének védelméért a személyes adatok kezelése tekintetében. Az egyén panaszt nyújthat be a személyes adatok védelmét felügyelő hatóságnál is az alábbi címen: Információs Biztos, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-mail: prijava-krsitev@ip-rs.si; az előírt eljárásnak megfelelően.

10. A személyes adatok védelme
Megfelelő szervezeti és technikai adatvédelmi intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése és biztonsága érdekében. Ez azt jelenti, hogy szervezeti, fizikai és technikai intézkedéseket teszünk a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülésével, elvesztésével, megváltoztatásával, jogosulatlan közlésével vagy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében, többek között a vállalat személyes adatok védelmére vonatkozó politikája alapján. A Társaság vállalja a személyes adatok bizalmas kezelésének védelmét. Az összegyűjtött adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre a felhasználóink megadták. A személyes adatokat és kapcsolattartási információkat nem használjuk fel más célokra, és nem adjuk át harmadik félnek az egyén kifejezett engedélye nélkül, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük a jogsértéstől vagy visszaéléstől.

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih- data/key-applikáció-szabályok/login-crossing/.